Foresight (ua/en)

Потреби / Needs

  • Lack of direction
  • Conflicts
  • Ecosystem approach

Рішення / Solution

Що таке Форсайт?

Форсайт, англ. «бачення» – це розрахований на широке коло учасників, систематичний процес збору даних та створення на їх основі плану на найближче/віддалене майбутнє. Головна мета – допомогти втілити в життя вже прийняті рішення та мобілізувати учасників для спільних дій. Форсайт можна уявити як трикутник, кутами якого є: обмірковування майбутнього, обговорення майбутнього, творення майбутнього.

What is Foresight?

Foresight is a systematic, participatory, future-intelligence-gathering and medium-to-long-term vision-building process aimed at enabling present-day decisions and mobilizing joint actions. It can be envisaged as a triangle combining “Thinking the Future”, “Debating the Future” and “Shaping the Future”.

Форсайт не є ані прогнозом, ані пророцтвом. Суть полягає не в передбаченні майбутнього – немов воно є чимось визначеним наперед, – а в його активному творенні. Це заклик дивитись на майбутнє як на щось, що ми можемо творити та змінювати, а не щось вже вирішене за нас.

Foresight is neither prophecy nor prediction. It does not aim to predict the future – to unveil it as if it were predetermined – but to help us build it. It invites us to consider the future as something that we can create or shape, rather than as something already decided.

image

Як Форсайт покращує нинішні стратегії та методи планування:

  • розширює коло наших можливостей;
  • відкриває шлях для нових учасників у майбутньому;
  • надає платформу для обговорення перспектив та цінностей, що допоможе врахувати інтереси всіх учасників під час впровадження нових ініціатив.

Foresight enhances existing policy and planning methods:

  • by broadening our horizon;
  • by opening up space for other stakeholders in the future and
  • by offering a platform to start negotiating values, perspectives and vested interests right from the beginning of our response to or initiation of change.

Чому саме Форсайт? / Why foresight?

Глобальний центр досконалості державної служби ПРООН просуває використання форсайту урядами країн, що розвиваються. UNDP Global Centre for Public Service Excellence promotes the use of foresight by the government in developing countries.

Чотири найбільші напрями, у яких Форсайт може зробити важливий внесок у роботу державних структур:

The four major areas where foresight can make an important contribution to the work of public bureaucracies:

1. Узгодження концепцій розвитку

Форсайт надає механізми і методи для планування стратегій розвитку та для участі громадян у цьому процесі.

1. Alignment of Development Visions

Foresight provides mechanisms, processes and methods for the kind of engagement that development visioning requires and citizens demand

2. Випереджувальне управління та стратегічний менеджмент

Форсайт надає уряду можливість передбачувати нові тенденції в країні та оцінювати результати впроваджуваної політики за різних обставин. Отже, Форсайт допомагає лідерам приймати кращі рішення та більш чітко усвідомлювати напрям, у якому рухається країна.

2. Anticipatory Governance and Strategic Management

Foresight enables governments to anticipate some of these emerging trends and to evaluate the implications and impact of their policies under different circumstances. By doing so, foresight helps leaders make better decisions and regain a sense of direction over the future of their nation.

3. Гнучке стратегічне планування

Форсайт – новий підхід до стратегічного планування, що привносить у традиційне планування елемент невизначеності та непередбачуваності.

3. Resilient Policy Planning

Foresight is emerging as one of the approaches to infuse classical policy planning with a manageable dose of uncertainty and unpredictability.

4. Інновації у сфері суспільних послуг

Нова хвиля технологічних, соціальних та суспільних інновацій призвела до появи нової, революційної сфери застосування Форсайт.

4. Policy and Public Services Innovation

Recently, foresight has been coupled with a new wave of technological, social and public innovation, creating an electrifying new field of application.